7614 medium

Sean Tyas & Giuseppe Ottaviani - Arcobaleno