13332 medium

Sergey Shabanov & Artem Sonin - Easy Day