7677 medium

Gouryella - Gouryella (Gigolo Remix)


Written by: Gouryella
Produced by: Gouryella
Remixed by: Gigolo